Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 29/09, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2011. Thành phần tham dự gồm hội đồng thành viên, ban giám đốc Tổng Công ty, trưởng phó phòng các phòng khối chức năng và giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty với sự chủ trì của Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi.

Sáng 29/09, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2011. Thành phần tham dự gồm hội đồng thành viên, ban giám đốc Tổng Công ty, trưởng phó phòng các phòng khối chức năng và giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty với sự chủ trì của Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi.

 

01

 

       Nội dung Hội nghị tập trung vào hai vấn đề chính: một là sơ kết tình hình hoạt động và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, bàn các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm của Quý 4; hai là trao đổi về công tác thu hồi công nợ các hợp đồng kinh tế đã hoàn thành.

      Báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, cho thấy: số lượng hợp đồng đã ký là 110 hợp đồng với tổng giá trị là 223,02 tỷ đồng, đạt 106,2% (thực hiện/kế hoạch) trong đó 8/15 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch năm 2011; giá trị sản xuất hoàn thành  là 169,51 tỷ đồng đạt 77,1% kế hoạch năm trong đó có 2 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch 2011; doanh thu đạt 147,68 tỷ đồng và giá trị tiền về là 155,66 tỷ đồng.

       Lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ, đã có ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư trong nước. Một số dự án phải tạm dừng, nhiều dự án đã phê duyệt nhưng chưa triển khai vì thiếu vốn khiến cho nhiều hợp đồng của Tổng Công ty bị dừng thực hiện hoặc bị chậm thanh quyết toán. Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cũng đánh giá công tác sản xuất kinh doanh của 3 tháng cuối năm và đặc biệt của năm 2012 sẽ rất khó khăn. Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã chỉ đạo các đơn vị trong Tổng Công ty vừa tích cực sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2011 nhưng đồng thời phải có những kế hoạch cụ thể, đón trước tình hình để chuẩn bị cho công tác sản xuất của năm 2012. Dù còn nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế, nhưng nhiều đơn vị đã khẳng định quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã giao trong quý 4 năm 2011.

      Công tác rà soát hợp đồng kinh tế giai đoạn 2001 – 2011 và thu hồi công nợ cũng được tập trung thảo luận tại hội nghị. Đây cũng là vấn đề được các đơn vị quan tâm vì có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng kinh doanh. Nhiều kinh nghiệm được chia sẻ và những ý kiến gợi ý giải pháp cho công tác thu hồi công nợ của các hợp đồng đặc biệt những hợp đồng đã kết thúc. Cũng qua công tác này cho thấy vấn đề đàm phán, thoả thuận các điều khoản khi ký hợp đồng kinh tế chưa được cân nhắc kỹ, chưa có sự thống nhất các điều khoản của các hợp đồng cùng nội dung giữa các đơn vị. Rủi ro từ các điều khoản trong hợp đồng và từ công tác thu hồi công nợ lần đầu tiên được đặt ra trong hội nghị nhưng cũng là một vấn đề quan tâm cần có biện pháp sớm.

     Bên cạnh công tác tìm kiếm việc, triển khai sản xuất, hội nghị cũng thảo luận, đánh giá các mặt công tác khác như: công tác đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, trụ sở làm việc mới…

     Sau phần trao đổi, thảo luận của Lãnh đạo các đơn vị, Tổng giám đốc Đặng Kim Khôi đã tổng hợp các vấn đề, đưa ra những nhiệm vụ chính cho công tác 3 tháng cuối năm, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh: trước tình hình kinh tế khó khăn, các đơn vị cần tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đồng thời cần chuẩn bị chiến lược cho năm 2012.

     Với kết quả đã hoàn thành của 9 tháng đầu năm cùng với quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty, Tổng Giám đốc tin tưởng vào một kết quả thành công của năm 2011.

 

03

 

04

 

05

 

02

 

 

Trọng Hùng