Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (Công ty mẹ và các công ty thành viên – VC Group) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

 

Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

          Tình hình kinh tế xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh BĐS tăng 4,43 % (tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2018 là, 56%), đóng góp 0,27 điểm phầm trăm vào mức tăng chung. Đến nay, lĩnh vực kinh doanh BĐS đã thu hút nguồn vốn FDI khoảng 6,6 tỷ USD (chiếm 18,6% tổng vốn FDI, đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp chế tạo, chế biến). Tổng vốn đầu tư của các dự án BĐS đang triển khai khoảng 4,8% triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng BĐS của các ngân hàng đến hết quý I/2019 khoảng 462.128 tỷ đồng, chiếm 6, 2% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

          Thị trường nhà ở và BĐS trong các tháng đầu năm 2019 có một số phân khúc tăng nhẹ nhưng không có biến động nhiều, trong đó có những phân khúc thiên hướng giảm.

          Nắm bắt tình hình thị trường năm 2019, ngay từ đầu năm, Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực khai thác thị trường và tìm kiếm việc, do đó tình hình sản xuất trong 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty và các công ty thành viên cơ bản giữ ổn định.

          Tổng giá trị sản xuất: 931,4 tỷ đổng, đạt 55,05% kế hoạch, bằng 96,60% so với cùng kỳ.

          Giá trị sản xuất hợp nhất: 478,7 tỷ đồng, đạt 58,38% kế hoạch, bằng 104,82% so với cùng kỳ;

          Tổng giá trị doanh thu: 601,84 tỷ đồng, đạt 52,63% kế hoạch bằng 127,00% so với cùng kỳ.

          Doanh thu hợp nhất: 351,01 tỷ đồng, đạt 50,48% kế hoạch bằng 114,71% so với cùng kỳ.

          Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 38,31 bằng 122,58% so với cùng kỳ.

          Giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận tương đương với cùng kỳ năm trước và bám sát kế hoạch đề ra. Tuy nhiên việc tìm kiếm công việc mới cũng gặp nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn ngày càng nhiều dẫn đến việc giảm sâu về giá, phí tư vấn.

          Tổng công ty và các công ty thành viên đã duy trì và phát triển các nguồn việc từ khách hàng truyền thống, ngoài ra phát huy thế mạnh trong Tổ hợp, tăng cường tiếp cận thị trường và hợp tác với các chủ đầu tư lớn có tiềm năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

          Trong cơ cấu sản xuất, tư vấn xây dựng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính. Riêng Công ty cổ phần tin học và tư vấn Xây dựng CIC chủ động thay đổi và bổ sung nghành nghề thành Công ty cổ phần công nghệ và Tư vấn CIC để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

          Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, Tổng công ty đã triển khai thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị thông qua việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, thực hiện báo cáo theo quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với Công ty mẹ và các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP. Công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên đã hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng công ty đã hoàn thành chứng thư và phương án thoái vốn nộp Bộ Xây dựng và giải trình theo ý kiến của Bộ Xây dựng sau khi thẩm định.

          Nhìn chung, Tổng Công ty và các Công ty thành viên trong tổ hợp VC Group đã đạt kết quả kinh doanh tốt, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản trong 6 tháng đầu năm. Các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt mức so với cùng kỳ năm ngoái.

           Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

          Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy những tín hiệu khả quan đối với Tổng Công ty và các Công ty thành viên. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của các tổ chức tư vấn khác và tình hình biến động của thị trường sẽ có những tác động không nhỏ tới kế hoạch năm 2019, hội nghị đã thống nhất đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm:

          – Tập trung tìm kiếm công việc, Tổng công ty và các Công ty thành viên cố gắng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Có chính sách để giữ và thu hút nguồn nhân lực chủ chốt.

          – Tận dụng thế mạnh, năng lực của từng thành viên trong Tổ hợp  để thực hiệc các dự án tổng thầu; chia sẻ thông tin, phát triển thị trường tiếp cận các nhà đâu tư lớn tìm kiếm nguồn việc chung trong Tổ hợp.

          – Tăng cường công tác sáng tác, thi tuyển, áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động và đẩy mạnh chất lượng dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư.

          – Tăng cường công tác nghiên cứu, hợp tác khoa học trong phát triển đô thị thông minh, bám sát đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

          – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư để bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

          – Thực hiện các công tác thoái vốn và các công việc liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng sau khi có kết luận về công tác rà soát, chuyển giao, thoái vốn theo đúng quy định.

Còn 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra, với sự nỗ lực chung của hơn 3 nghìn cán bộ nhân viên của toàn tổ hợp, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả sản xuất kinh doanh vượt kỳ vọng và một năm 2019 thành công!

Một số hình ảnh của Hội nghị: