Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 13/7/2022 Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa XIII. Hội nghị biểu dương 65 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957 – 16/3/2022). 65 chủ tịch công đoàn […]

Ngày 13/7/2022 Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa XIII. Hội nghị biểu dương 65 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957 – 16/3/2022).

65 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương lần này được các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Xây dựng Việt Nam lựa chọn từ hơn 500 chủ tịch công đoàn trong toàn ngành. Thật vinh dự trong số 65 Chủ tịch công đoàn cơ sở được biểu dương có sự góp mặt của 3 Chủ tịch công đoàn thuộc VC-group bao gồm: Bà Nguyễn Thị Tố Trinh (#VNCC), Ông Nguyễn Huy Quang (#CONINCO), Ông Hoàng Văn Hóa (#USCO).

Xin chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và đóng góp của các Chủ tịch công đoàn nói riêng và Công đoàn cơ sở nói chung của cả 3 TCT/Công ty #VNCC, #CONINCO #USCO, Công đoàn cơ sở vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, động viên người lao động hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

https://laodong.vn/cd-xay-dung/bieu-duong-65-chu-tich-cong-doan-co-so-tieu-bieu-nganh-xay-dung-1068416.ldo

https://baoxaydung.com.vn/cong-doan-xay-dung-viet-nam-so-ket-hoat-dong-6-thang-dau-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-335942.html