Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, Hội đồng phát triển VC – Group đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác Quý II năm 2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng phát triển VC – Group.

Sáng nay, Hội đồng phát triển VC – Group đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác Quý II năm 2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng phát triển VC – Group.

 

20140528_095019_RichtoneHDR_web

 

Nội dung chính của cuộc họp là đánh giá công tác sản xuất kinh doanh ước đến hết tháng 5/2014 và kết quả 6 tháng đầu năm 2014; trao đổi về dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền của Công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp.

Đánh giá về công tác sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2014, Phó Tổng Giám đốc

Thân Hồng Linh đã trình bày báo cáo trong đó nêu rõ: tình hình công việc mới đã có nhiều tiến triển, giá trị hợp đồng ký được tăng hơn cùng kỳ 2013, sản lượng hợp đồng của các công ty tương đối đồng đều, đảm bảo ổn định công ăn việc làm cho người lao động; tuy nhiên, trước những khó khăn và biến động của thị trường hiện nay, các đơn vị cần phải rất nỗ lực mới có thể đạt được 50% kế hoạch năm của 6 tháng đầu năm 2014.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Tổng Công ty đã đẩy mạnh triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012-2015, trong đó trọng tâm là công tác cổ phần hóa và lộ trình thoái vốn của Tổng Công ty.

Đối với công tác cổ phần hóa, đã xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty INCOSAF tại thời điểm 30/6/2013 và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Công ty USCO cũng đã xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm 30/6/2013 và đang chờ Bộ Xây dựng phê duyệt.

Đối với Công ty mẹ VNCC, Tổng công ty đã trình Bộ Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 31/12/2014. Trong năm 2015 sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa VNCC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 283/TTg-ĐMDN ngày 05/3/2012 về sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015.

Tổng Công ty cũng tiếp tục đẩy nhanh lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp như Ngân hàng SHB, Công ty cổ phần địa ốc Tân cảng và Lilama Land. Tổng công ty cũng đã trình Bộ Xây dựng điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại CIC xuống dưới mức chi phối.

 

20140528_095149_RichtoneHDR_web

 

Sau khi nghe báo cáo đánh giá về công tác sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các đồng chí thành viên Hội đồng phát triển VC Group đã thảo luận, góp ý về các nội dung trong bản báo cáo cũng như đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014.

Cũng tại cuộc họp, các ủy viên Hội đồng phát triển VC Group đã trao đổi góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp căn cứ theo Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014.

 

20140528_095047_RichtoneHDR_web

 

Với những ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp tại cuộc họp của các ủy viên, Hội đồng phát triển VC Group nhận được những đánh giá và góp ý khá chi tiết, đầy đủ về các nội dung mục tiêu trong kế hoạch năm 2014, qua đó tiếp tục triển khai công tác những tháng tiếp theo của năm 2014 có hiệu quả tiến tới đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.