Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, 14 tháng 7 năm 2015, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban Hội đồng phát triển thành viên VC Group 6 tháng đầu năm 2015. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng thành viên – Nguyễn Thị Duyên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Đặng Kim Khôi cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc các công ty thành viên và đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng của Tổng Công ty và các công ty trong tổ hợp VC Group.

 

Sáng nay, 14 tháng 7 năm 2015, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban Hội đồng phát triển thành viên VC Group 6 tháng đầu năm 2015. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng thành viên – Nguyễn Thị Duyên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Đặng Kim Khôi cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc các công ty thành viên và đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng của Tổng Công ty và các công ty trong tổ hợp VC Group.

Phó Tổng Giám đốc Thân Hồng Linh, thay mặt Hội đồng thành viên trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015. 

Những tháng đầu năm, thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc: một số dự án tạm dừng đã bắt đầu được khởi động lại hoặc tiếp tục hoàn thiện, một số dự án đầu tư mới cũng được triển khai… Những thuận lợi của thị trường đã góp phần mang đến những tác động tích cực cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Giá trị sản xuất hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 487 tỷ đồng (56,6% kế hoạch năm). Tổng Công ty và các công ty thành viên đã có sự tăng trưởng lớn về giá trị sản xuất, về khai thác thị trường so với cùng kỳ năm 2014 trong đó có 6/10 công ty có giá trị sản xuất tăng hơn 18 – 110%; có 8/10 công ty có giá trị tìm việc tăng hơn từ 15-135%. Một số công ty thành viên ký được hợp đồng lớn như Viwase – 80 tỷ,  Coninco – 35 tỷ, USCo – 33 tỷ, VNCC 16,6 tỷ… Về cơ cấu sản xuất, tư vấn xây dựng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính (chiếm 92%).

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty cũng đã đẩy mạnh công tác triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty với những công việc đã thực hiện: hoàn thành công tác cổ phần hóa hai công ty USCo và INCOSAF; đang tiến hành các thủ tục cổ phần hóa VNCC; thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần bất động sản Lilama (Lilama Land); điều chỉnh cơ cấu vốn nhà nước tại CIC.

Kết quả nửa đầu năm 2015 là những tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên theo nhận định, cũng sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường, vì vậy, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, Tổng Công ty vẫn tập trung tìm kiếm công việc, đặc biệt các dự án thuộc diện được bố trí vốn trong năm 2015, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch năm đề ra; hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VNCC và hoàn thành quyết toán cố phần hóa hai công ty USCO và Incosaf.. tiếp tục rà soát đề án tái cơ cấu; rà soát điều lệ và chỉnh sửa cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đối với doanh nghiệp nhà nước đặc biệt là các Luật Doanh nghiệp 2014 (hiệu lực từ 01/7/2015), Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ về các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng…

Tiếp theo, với sự chủ trì của Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi, tại cuộc họp, đại diện các công ty thành viên cũng đã có những ý kiến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kiến nghị xoay quanh một số hoạt động như tìm kiếm thị trường, khai thác các nguồn lực, phối hợp chia sẻ các nguồn lực và công việc giữa các công ty thành viên để đạt được mục tiêu phát triển của tổ hợp VC Group.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi cũng đồng ý với một số ý kiến tại cuộc họp về vấn đến hạ giá sản phẩm, chúng ta cần phải tập trung khai thác các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với thị trường chứ không chỉ tập trung trong chiến lược cạnh tranh về giá, bài học kinh nghiệm khi nhìn từ các hãng tư vấn có thương hiệu, tên tuổi trên thế giới. Tổng Giám đốc cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trong kế hoạch 6 tháng cuối năm trong đó các công ty vẫn cần tập trung trong công tác tìm kiếm việc và đẩy mạnh phối hợp triển khai, chia sẻ công việc giữa các công ty thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thị Duyên đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên các công ty thành viên đã rất nỗ lực trong công việc để đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nửa đầu năm 2015, và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty trong 6 tháng cuối năm: hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm; hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VNCC và công tác tái cơ cấu Tổng Công ty…

Với kết quả trên đây, Chủ tịch tin tưởng cuối năm, Tổng Công ty sẽ đạt được những kết quả tốt và hoàn thành kế hoạch chung của năm 2015.

 

Đại diện các Công ty thành viên trao đổi, chia sẻ và đóng góp ý kiến tại cuộc họp: