Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 (đoạn từ Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long), địa điểm tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Cụ thể, quy mô nghiên cứu chiều dài toàn tuyến khoảng 4,26km, quy mô dân số dự báo khoảng 11.000 người. Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 2 bên tuyến đường, tạo bộ mặt kiến trúc cho trục đường đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển chung của khu vực, hài hòa với các công trình hiện có ở lân cận. Xác định chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, chiều cao công trình) hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho từng khu đất phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Khớp nối các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực, giữa khu vực xây dựng mới và khu vực hiện hữu, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững, đảm bảo yêu cầu an toàn, hoạt động bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70 tỷ lệ 1/500 theo đúng nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị được duyệt. Quá trình lập quy hoạch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ đầu tư dự án trong khu vực nghiên cứu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị, các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

UBND các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vạn Phúc có trách nhiệm tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đồ án theo đúng quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Quốc Bình