Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở 243 Đê La Thành, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty SCIC - đại diện sở hữu vốn phần vốn nhà nước tại VNCC. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các công ty thành viên. 

Đây là buổi làm việc đầu tiên của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty SCIC với Ban Lãnh đạo Tổng Công ty VNCC tại trụ sở VNCC sau khi Bộ Xây dựng chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý. Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận một số nội dung công tác trong đó tập trung trao đổi cách thức làm việc, kỹ năng quản lý nhằm tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác sản xuất trong thời gian sắp tới.