Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Theo chương trình đào tạo năm 2013 của Tổng công ty VNCC, ngày 23/8/2013, Chi hội Kết cấu VNCC đã tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Số liệu khảo sát sử dụng trong mô hình tính toán nền móng và công trình” với bài giảng của Tiến sĩ Phạm Văn Long.

Theo chương trình đào tạo năm 2013 của Tổng công ty VNCC, ngày 23/8/2013, Chi hội Kết cấu VNCC đã tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Số liệu khảo sát sử dụng trong mô hình tính toán nền móng và công trình” với bài giảng của Tiến sĩ Phạm Văn Long.

Tham gia buổi đào tạo có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Huy Khanh, Lãnh đạo các Văn phòng Kết cấu và toàn thể các Kỹ sư kết cấu của Tổng công ty.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Phạm Văn Long đã cung cấp cho các Kĩ sư kết cấu những thông tin và số liệu khảo sát cập nhật áp dụng trong mô hình tính toán nền móng và công trình, đồng thời giảng giải cơ sở và cách thức áp dụng các số liệu đó bằng những công thức và ví dụ cụ thể.

Sau đây là  một số hình ảnh của buổi đào tạo:

DSC_0258_chon

 

DSC_0265_chon1

 

DSC_0262._chon2