Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 10/07/2014 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 9 khóa XI; thực hiện kế hoạch về triển khai “năm dân vận”, sáng nay, 13/8/2014, Đảng ủy Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức lớp học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và tập huấn về công tác dân vận trong Đảng với sự tham gia của đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thực hiện kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 10/07/2014 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 9 khóa XI; thực hiện kế hoạch về triển khai “năm dân vận”, sáng nay, 13/8/2014, Đảng ủy Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức lớp học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và tập huấn về công tác dân vận trong Đảng với sự tham gia của đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

     Gần 100 Đảng viên và đầy đủ các thành viên Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã tham dự lớp học.

 

W03

 

     Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và rất quan trọng nhằm giúp các chi bộ Đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của nghị quyết và nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong Đảng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác chuyên môn và làm tốt công tác Đảng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

 

     Thực hiện kế hoạch triển khai “năm dân vận”, năm nay, Đảng ủy Tổng Công ty thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong các Đảng viên với nhiều nội dung, nhiều hình thức góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các buổi sinh hoạt chính trị của Đảng ủy Tổng Công ty.

 

 

Ảnh: Đồng chí Bùi Minh Quang, báo cáo viên – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

W04

 

Ảnh: Gần 100 Đảng viên và đầy đủ các thành viên Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã tham dự lớp học

 

W06B

 

W05

 

W06A

 

W07

 

W08

 

W09

 

 

Bài và ảnh: Ban Quản trị