Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 24/7/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, đồng chí Trịnh Đình Dũng […]

Ngày 24/7/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Bùi Phạm Khánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Phan Thị Mỹ Linh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII đã đề ra, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng nói riêng, sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung.

Qua 5 năm (2010 – 2015), Đảng bộ Bộ Xây dựng không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2010, toàn Đảng bộ có 1.300 Đảng viên, 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đến nay Đảng bộ Bộ Xây dựng đã có1.708 đảng viên sinh hoạt tại 46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
 

Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu tại Đại hội.

Với sự quan tâm, sát sao của Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010 – 2015, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt trên 95%; 100% đảng bộ, chi bộ có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trên 80% tổ chức đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh hàng năm, trong đó có trên 20% trở lên đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh toàn diện; trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…

Trong 5 năm 2010 – 2015, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã kết nạp mới 515 đảng viên, đạt 129% chỉ tiêu nhiệm kỳ VII đề ra, trong đó có trên 70% đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi thanh niên. 100% đảng bộ, chi bộ tiến hành tự kiểm tra hàng năm. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy kiểm tra từ 25 – 30 số tổ chức đảng trực thuộc hàng năm.

Nhiệm kỳ qua, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, tích cực triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thông qua việc triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 được nâng lên, góp phần cảnh báo, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái chính trị tư tưởng của đảng viên.


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Xây dựng, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ", đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn đảng bộ.
Đảng ủy Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức 6 lớp tìm hiểu về Đảng cho 1.035 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 498 đảng viên mới, 3 lớp bồi dưỡng cấp ủy cho 632 lượt bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức học cao cấp lý luận chính trị cho 58 đảng viên của Đảng bộ.
Trong công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, Đảng ủy và UBKT đều kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU về triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị yêu cầu các cấp ủy trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên các nguyên tắc tổ chức, đảm bảo hiệu quả thật sự.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) ra mắt Đại hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đảng bộ đã tích cực quán triệt các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng cũng như của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, từng bước đảm bảo đáp ứng sự phát triển hài hòa, bền vững.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII tập trung thực hiện, đó là: Hoàn thiện thể chế chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, đẩy mạnh phát triển nhà ở gắn với quản lý thị trường bất động sản,…

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đề nghị công tác lãnh đạo của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng phải luôn bám sát nhiệm vụ của ngành, các Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, các đảng viên phải tập trung hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 29 đồng chí, đồng thời bầu 6 đồng chí dự Đại hội Đảng cấp trên.
Đại hội đã tham gia góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Dự thảo báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá: Đảng bộ Bộ Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng của Bộ Xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ đã có nhiều chú trọng nhiều đến công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức bộ máy quản lý, là Đảng bộ có nhiều năm đạt danh hiểu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tăng cường và làm tốt công tác tư tưởng trong toàn đảng viên. Bên cạnh đó, các đảng ủy, chi ủy cần tăng cường tham mưu, giúp Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đảng bộ và các cấp ủy cần chú trọng xây dựng đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh. Đặc biệt Đảng bộ Bộ Xây dựng phải là trung tâm đoàn kết, thực sự là chỗ dự tin cậy của các bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo www.moc.gov.vn