Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Trong chương trình Đại hội Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam VECAS Lần thứ V diễn từ ngày 6 đến 7/8/2015, sáng nay, phiên Đại hội chính thức được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Trịnh Đình Dũng, […]

Trong chương trình Đại hội Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam VECAS Lần thứ V diễn từ ngày 6 đến 7/8/2015, sáng nay, phiên Đại hội chính thức được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tới dự.

Tham dự Đại hội có 170 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, sở ban ngành thành phố, các Hội nghề nghiệp, đại diện thành viên của Hiệp hội và các cơ quan báo chí truyền thông. Là đơn vị tư vấn lớn, hàng đầu của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam và các Công ty thành viên của VC Group luân là những thành viên tích cực trong các hoạt động và góp phần vào sự phát triển của Hiệp hội trong những nhiệm kỳ vừa qua.


Đại hội bầu ra đoàn chủ tịch gồm 4 đồng chí. Ông Nguyễn Đăng Cấn, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ IV (2010-2015) thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc và điều hành đại hội. 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ, báo cáo nêu rõ:
Hoạt động của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) nằm trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo; trong nước kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Ngành Xây dựng nói chung còn hạn chế; các doanh nghiệp ngành xây dựng và đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn và thị trường, hệ quả là các dự án đầu tư xây xây dựng bị chững lại và chậm triển khai. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ IV cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tham gia tích cực của các thành viên, nhiệm kỳ IV đã hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội IV. 

Hiệp hội tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp tư vấn xây dựng tạo mối liên kết, hợp tác trong cung cấp dịch vụ, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động. Xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp ngoài Hiệp hội. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người làm tư vấn.
Hiệp hội với vai trò của mình đã tranh thủ hỗ trợ của các Hiệp hội bạn, các tổ chức quốc tế trong việc tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, giới thiệu những nội dung tư vấn mới. Các chương trình đào tạo tuân thủ chương trình khung của các Bộ, ngành; giúp học viên nắm vững những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kỹ năng quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong hoạt động tư vấn. 
Hiệp hội đã xây dựng quan hệ hợp tác với Hiệp hội tư vấn kỹ thuật các nước trong khối ASEAN, các nước khác trong khu vực, tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, giới thiệu kinh nghiệm, kiến thức về công nghệ, kiến trúc, xây dựng và quản trị doanh nghiệp.
Cùng với những mặt công tác đã đạt được, nhiệm kỳ vừa qua cũng còn một số mặt hạn chế trong công tác hoạt động, tổ chức hội viên; công tác đào tạo nghiệp vụ và tham gia xây dựng cơ chế – chính sách. 
Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ V (2015 – 2020) trong đó tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội. Thực hiện hiệu quả các Chương trình hoạt động:
– Chương trình phát triển Hội viên và thành lập các Chi hội
– Chương trình đào tạo nghiệp vụ
– Chương trình tham gia xây dựng cơ chế chính sách
– Chương trình phát triển nội dung công việc tư vấn, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức, năng lực hành nghề người làm tư vấn.
– Chương trình hoạt động đối ngoại
Dù bối cảnh kinh tế năm năm qua gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban chấp hành Nhiệm kỳ IV cùng các hội viên Hiệp hội đã nỗ lực thực hiện và hoành thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và chuẩn bị phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. 
Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra Nhiệm kỳ V (2015-2020)  với các nội dung, thủ tục theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế bầu cử của Hiệp hội. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và minh bạch, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ V (2015-2020) với 71 đồng chí  trong đó có 26 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. 
Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và 10 đồng chí. 


Danh sách các đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ V (2015-2020):
1. Bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội
2. Bà Phạm Thị Bích – Phó Chủ tịch 
3. Ông Phạm Phú Bình – Phó Chủ tịch
4. Ông Nguyễn Văn Châu – Phó Chủ tịch
5. Ông Từ Đức Hòa – Phó Chủ tịch
6. Ông Hoàng Ứng Huyền – Phó Chủ tịch
7. Ông Cao Minh Khang – Phó Chủ tịch
8. Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch
9. Ông Nguyễn Lập Sơn – Phó Chủ tịch
10. Ông Phạm Hữu Sơn – Phó Chủ tịch
11. Ông Nguyễn Dư Tiến – Phó Chủ tịch

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với những nhiệm vụ và trọng trách đặt ra trong nhiệm kỳ mới. 
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam và ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội đối với sự phát triển của ngành Xây dựng. Bộ trưởng nhấn mạnh: trong dự án đầu tư xây dựng, vai trò của các nhà tư vấn là hết sức quan trọng, theo suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, do đó, có thể nói, các nhà tư vấn là đơn vị hiểu rõ về dự án nhất. Nhiệm vụ của các đơn vị tư vấn trong giai đoạn hiện nay là làm sao để dự án đầu tư có kế hoạch, có hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu đầu tư… Hiệp hội với vai trò là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, hỗ trợ các hội viên (là các tổ chức tư vấn xây dựng) hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên như tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội đã đề ra.
Bộ trưởng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, tặng lẵng hoa và chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2015-2020) với 71 đồng chí chính thức ra mắt đại hội. 
Với bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các tổ chức tư vấn xây dựng Việt Nam nói riêng đang nắm bắt nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức tiềm ẩn, các đại biểu tham dự Đại hội đặt niềm tin và kỳ vọng Ban Chấp hành mới sẽ phát huy thế mạnh của Hiệp hội, tiếp tục khẳng định vai trò của mình, tạo liên kết, hợp tác trong cung cấp dịch vụ giữa các thành viên, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ thành viên trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động tư vấn xây dựng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ và nội dung theo Nghị quyết của Đại hội.

—————————————————————————————————————————————