Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng, hòa trong không khí năm 2015 với những sự kiện lớn của đất nước và kỷ niệm 60 năm thành lập VNCC, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, Nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội diễn ra trong hai ngày, phiên họp trù bị được tiến hành ngày 8/6 và phiên họp chính thức được tổ chức long trọng ngày 9/6.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Hồng Khải – Phó Bí thư thường trực, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng cùng hơn 100 Đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty.

14 giờ ngày 9/6, Đại hội chính thức được bắt đầu với phần nghi lễ theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Các đại biểu cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Bình Trọng – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tố Trinh – Ủy viên Ban thường vụ và các thành viên Tổ Thư ký, Ban Bầu cử, Ban kiểm tra tư cách đại biểu để điều hành và thực hiện các công tác tổ chức của Đại hội.

Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015 (do Đ/c Trần Bình Trọng trình bày) và Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (do Đ/c Đặng Kim Khôi trình bày) đã đánh giá tổng kết, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ công tác lần thứ  XVII, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo phù hợp với những nội dung phát triển chung của Đảng và Nhà nước.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2010-2015

Từ năm 2010 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Tổng Công ty tiếp tục giữ vai trò là Công ty Mẹ trong Tổ hợp VC Group bao gồm 9 công ty thành viên và Công ty Mẹ. Đến năm 2014 có thêm 02 Công ty thành viên thực hiện xong cổ phần hóa, một số công ty thành viên đã thành công ty liên kết. Công ty Mẹ đang thực hiện cổ phần hóa, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty chấp hành đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy Bộ Xây dựng, của Đảng ủy Tổng Công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển Tổng công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Đã và đang thực hiện Đề án tái cơ cấu được Bộ Xây dựng phê duyệt theo hướng xây dựng Tổng Công ty có cơ cấu hợp lý, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn lực, xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn có đủ năng lực thực hiện các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, trở thành Tổng thầu tư vấn, tổng thầu EPC mạnh.

Tổng Công ty đã tập trung thực hiện các chương trình về chuẩn hóa hồ sơ thiết kế, nâng cao chất lượng sáng tác kiến trúc, quản lý dữ liệu, đầu tư hệ thống mạng nội bộ, máy chủ, khai thác sử dụng phần mềm mới trong thiết kế, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ … để ngày càng nâng cao năng lực. Công tác Thị trường và Marketing đã được đẩy mạnh rõ rệt hơn hẳn thời kỳ trước 2010. Thị phần của VNCC trong 5 năm vừa qua ngày càng mở rộng. Số lượng thắng thầu trong các cuộc thi phương án kiến trúc đạt khoảng 36%. Các đối tác nước ngoài thân thiết đã được mở rộng, bao gồm cả Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực.

Nhiệm kỳ qua công tác tổ chức cán bộ đã được Đảng uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát. Công tác quy hoạch cán bộ hàng năm, các thay đổi về tổ chức bộ máy và các quyết định liên quan đến công tác cán bộ đều được bàn bạc thống nhất giữa Hội đồng thành viên, Đảng uỷ và Ban Tổng Giám đốc.

Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Tổng Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng với 100% đảng viên và chi bộ tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, tỷ lệ tham gia đạt trên 95%; tổ chức học tập và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trong đó có từ 20% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng bộ Tổng Công ty, một số đảng viên và chi bộ trực thuộc đã được trao tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua của  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Xây dựng vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảng của Tổng Công ty cũng như đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Bộ Xây dựng & Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác chính trị, tư tưởng

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến và quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, nhiệm vụ của Tổng Công ty, của đơn vị cho đảng viên, người lao động trong đơn vị nắm vững và thực hiện có hiệu quả. Củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, ổn định trong cơ quan, tôn trọng giữ gìn truyền thống, xây dựng văn hóa VNCC.

Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai và chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Trong Đảng uỷ đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Đảng uỷ viên. Giữa Đảng uỷ và Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ theo đúng quy định của Ban Bí thư TƯ và quy định của Đảng uỷ Bộ Xây dựng. Hiện nay Đảng bộ có 111 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, tăng 01 chi bộ so với năm 2010.

Công tác đánh giá phân loại đảng viên cuối năm ở các Chi bộ được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Gần 100% đảng viên đạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó khoảng 15% hoàn thành xuất sắc, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng năm Đảng ủy đều đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới và đều hoàn thành chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 37 đảng viên mới.

Công tác dân vận, kiểm tra và giám sát kỷ luật Đảng

Các chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc các quy định của điều lệ Đảng, duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ, có đổi mới về nội dung, việc thu chi và sử dụng đảng phí đảm bảo đúng quy định. Đảng ủy Tổng Công ty luôn được Đảng ủy cấp trên đánh giá là Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các mặt công tác đảng.

Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ trong các phong trào thi đua, văn hóa thể thao của Tổng Công ty, kết nối được CBCNV Tổng Công ty với các Công ty thành viên và các đơn vị ngoài Tổ hợp, đồng thời tạo sức sống và xây dựng môi trường văn hóa truyền thống vững bền cho CBCNV Tổng công ty yên tâm sản xuất, yên tâm cống hiến.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, sâu sát, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng Công ty đã cùng Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và các chi bộ chỉ đạo thưc hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và tạo được sự chuyển biến về chất lượng trong toàn Tổng Công ty.

Tuy nhiên, cũng còn một số mặt tồn tại.

Ở một số chi bộ, việc học tập, xây dựng chương trình hành động còn chậm, nội dung và hình thức sinh hoạt còn chưa thực sự đổi mới.

Một số chi bộ còn chậm trễ trong việc triển khai một số chỉ đạo về các mặt công tác của Đảng ủy Tổng Công ty.

Nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ làm công tác đảng tại chi bộ đều là kiêm nhiệm, năng lực thực tiễn chưa đáp ứng được yêu cầu chung.

Từ thực tiễn trên đã rút ra bài học kinh nghiệm: các chi bộ phải là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị, các đảng viên phải luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm với công việc chuyên môn và tham gia vào công tác phát triển đảng viên. Đổi mới phương thức học tập và sinh hoạt chi bộ hiệu quả và thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2015-2020

Giai đoạn 2015 – 2020, tình hình kinh tế xã hội trong nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp. Doanh nghiệp trong ngành xây dựng đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức mới, VNCC sẽ thực hiện xong công tác chuyển đổi thành công ty cổ phần, việc tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp gắn liền với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Xây dựng Tổ hợp VC Group và Công ty Mẹ VNCC vững mạnh có thương hiệu vào nhóm hàng đầu của tư vấn xây dựng Việt Nam;

Thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu và công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty theo báo cáo đã được Bộ Xây dựng phê duyệt;

Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 5 năm tiếp theo, năm sau tăng trưởng hơn năm trước (có các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể);

Thực hiện có hiệu quả các nội dung của chiến lược phát triển Tổng Công ty, chiến lược nâng cao năng lực & phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2015 – 2020;

Hoàn thành việc xây dựng mới trụ sở Tổng công ty tại 243A Đê La Thành vào năm 2017;

Xây dựng “ Văn hóa VNCC” và “Văn hóa VC group” về môi trường làm việc, tính chuyên nghiệp và ứng xử;

100% đảng viên và chi bộ tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; có chương trình hành động thực hiện nghị quyết XII của Đảng; tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh theo tỷ lệ quy định; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trong đó có từ 20% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận trực tiếp, một số đại biểu đã có bài tham luận, trao đổi chia sẻ một số kinh nghiệm và góp ý kiến Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty. Toàn thể đại biểu có mặt đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch cũng đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng ủy Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử với hai nội dung: bầu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ VIII.

Với sự làm việc nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định và điều lệ Đảng dưới sự giám sát của đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ Xây dựng, Đại hội đã tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với 09 đồng chí:

1/ Đ/c Đặng Kim Khôi

2/ Đ/c Trần Bình Trọng

3/ Đ/c Nguyễn Thị Tố Trinh

4/ Đ/c Nguyễn Lâm Cường

5/ Đ/c Thân Hồng Linh

6/ Đ/c Nguyễn Bá Minh

7/ Đ/c Trần Đức Toàn

8/ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiệp

9/ Đ/c Đỗ Ngọc Liên

Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ VIII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 100% ý kiến biểu quyết đồng ý. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 cũng chính thức công bố kết thúc nhiệm kỳ làm việc và chuyển giao công việc cho Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc mừng thành công của Đại hội, chúc mừng các đồng chí được đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm theo nghị Quyết của Đại hội góp phần vào phát triển của Tổng Công ty.

Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Đặng Kim Khôi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong thời gian vừa qua, và hứa với Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng cùng toàn thể Đại biểu, Ban Chấp hành khóa mới sẽ làm việc hết mình, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xứng đáng vào sự tín nhiệm và kỳ vọng của các Đại biểu.

Phiên họp chính thức của Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam bế mạc.

Đại hội đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp, mang đến nhiều kỳ vọng vào sự đổi mới và phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn 2015-2020.