Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 55 năm truyền thống Tổng Công ty và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Công sản Việt Nam, ngày 08/06/2010, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

APR 08/06/2010

Trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 55 năm truyền thống Tổng Công ty và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Công sản Việt Nam, ngày 08/06/2010, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Dự đại hội có đồng chí Cao Lại Quang – Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Hồng Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cơ quan Bộ Xây dựng; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT các Công ty thành viên cùng gần 100 Đảng viên, đại biểu chính thức của Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Với ý kiến thống nhất, đại hội bầu đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm 3 đồng chí:

– Đồng chí Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty khoá XVI

– Đồng chí Trần Bình Trọng – Phó bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty khoá XVI

– Đồng chí Nguyễn Đăng Cấn – Uỷ viên BCH Đảng uỷ Tổng Công ty khoá XVI

Đại hội cũng bầu đoàn Thư ký đại hội và Ban thẩm tra tình hình Đảng viên dự đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khoá XVI, đồng chí Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng uỷ đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ Tổng Công ty khoá XVI, nhiệm kỳ 2005 – 2010 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Tổng Công ty đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng. Kiện toàn tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm túc những quy định về tổ chức sinh hoạt Đảng. Công tác giáo dục tư tưởng, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên được quan tâm và triển khai đầy đủ.

Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng Công ty và Tập đoàn VC Group. Dù trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới, nhưng giá trị tổng sản lượng và doanh thu của Tổng Công ty và Tập đoàn vẫn đảm bảo mức tăng trưởng ổn định:

Giá trị tổng sản lượng của Tổng Công ty từ 114 tỷ đồng (năm 2005) đạt 186 tỷ đồng (năm 2009); doanh thu từ 77 tỷ đồng (năm 2005) đạt 141 tỷ đồng (năm 2009).

Sau 3 năm thành lập, tổng sản lượng thực hiện của Tập đoàn VC Group cũng đạt từ 858 tỷ đồng (năm 2007) tăng lên 1.262 tỷ đồng (năm 2009); tổng doanh thu từ 648 tỷ đồng (năm 2007) đạt 1.055 tỷ đồng (năm 2009).

Bên cạnh đó, công tác quản lý, tổ chức được hoàn thiện và phát triển theo mô hình mới nhằm nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng sản phẩm; sắp xếp lại cơ cấu, chức năng của các đơn vị theo hướng chuyên môn hoá sản xuất, đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo tốt công tác chuyển đổi doanh nghiệp theo lộ trình của Bộ đề ra đối với Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

Cùng với những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại cần khắc phục như: tại một số đơn vị, bộ máy quản lý hoạt động chưa nhịp nhàng, linh hoạt, còn thiếu tính chuyên nghiệp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan; tác phong, kỷ luật lao động còn buông lỏng; chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên.

Sau khi nghe toàn bộ báo cáo, đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá một cách toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng lấy ý kiến bổ sung, góp khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đại hội cũng đã tập trung xem xét quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu mang tính đột phá cho nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định của Tổng công ty, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao đời sống của người lao động.

Nhiều bài tham luận của các Đảng viên đại diện cho các chi bộ Đảng trong Đại hội cũng đã đưa ra nhiều ý kiến về nhiều lĩnh vực, khía cạnh từ “Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ” (Đ/c Đỗ Ngọc Liên – Chi bộ Tổng hợp), “Đảng viên đào tạo thế hệ trẻ VNCC” (đ/c Vũ Hồng Thủy – Chi bộ Văn phòng Dự án) đến “Thanh niên VNCC rèn luyện nghề nghiệp phấn đấu trở thành Đảng viên” (đ/c Bùi Xuân Phước – Chi bộ Văn phòng Kết cấu 2), “Nâng cao năng lực tư vấn và hội nhập” (đ/c Nguyễn Huy Khanh – Chi bộ Văn phòng Kiến trúc 4)…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Lại Quang – Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng Công ty khoá XVI và .. Đồng chí cũng nêu rõ vai trò của Đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng uỷ Tổng Công ty khoá XVII và danh sách bầu cử đoàn Đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Xây dựng. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử và điều lệ Đảng. Kết quả, Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng uỷ Tổng Công ty khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 11 đồng chí trong đoàn Đại biểu dự đại hội cấp trên. Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban chấp hành Khoá XVII đã ra mắt Đại hội và thông qua bản dự thảo Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của của Tổng Công ty và Tập đoàn VC Group trong giai đoạn mới. Cán bộ nhân viên Tổng Công ty tin tưởng rằng, Ban chấp hành Đảng uỷ khoá XVII với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành kế hoạch chiến lược của Tổng Công ty và Tập đoàn VC Group giai đoạn 2010 – 2015.

Lễ chào cờ…

Đ/c Đặng Kim Khôi – Bí thư Đảng uỷ khoá XVI trình bày báo cáo

Một số Đảng viên đóng góp ý kiến cho báo cáo và có bài tham luận trong Đại hội

Đ/c Cao Lại Quang, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Hồng Khải – Phó bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu

Đ/c Trần Bình Trọng – Phó Bí thư Đảng uỷ khoá XVI điều hành Đại hội

Đ/c Nguyễn Đăng Cấn – UV BCH khoá XVI giới thiệu Ban thẩm tra tình hình Đảng viên