Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay ngày 24/6/2020, trong không khí toàn Đảng toàn dân đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 97/107 Đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty và các đại biểu.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ Xây dựng, đồng chí Lê Quang Hùng – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – đã tới dự phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Bộ, Đảng ủy Tổng Công ty cần lưu ý trong thời kỳ mới.

Trong hơn ba tiếng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội; tiến thành bầu cử Ban Chấp hành khóa mới XIX – nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí đại diện cho Đảng bộ Tổng Công ty tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Với 100% biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội XIX của Tổng Công ty đã được thông qua. Đại hội thống nhất, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, trọng tâm là thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ XIX, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Về quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Tăng cường khả năng dự báo, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, phục vụ tốt cho công tác quản trị, điều hành

Ba là, Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường và nâng cao hiệu quả loại hình đào tạo nội bộ. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, thu hút và khuyến khích lao động sáng tạo, gắn bó lâu dài với Công ty.

Bốn là, Về khoa học công nghệ: Áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc là giải pháp quan trọng, là động lực cho sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh  tranh của Tổng công ty. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Năm là, Về an toàn lao động và môi trường: Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, Nâng cao hệ thống quản lý và các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và môi trường trong toàn Tổng công ty.

Sáu là, Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nét văn hóa VNCC với những giá trị cốt lõi, mang bản sắc riêng của VNCC.

Nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 được nhận định có nhiều cơ hội nhưng cũng được dự đoán có nhiều thách thức trước tình hình kinh tế, xã hội toàn cầu biến động sau đại dịch Covid 19. Khó khăn vẫn đang chờ ở phía trước, nhưng toàn thể Đảng bộ Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên luôn tin tưởng vào sự lớn mạnh của tổ chức Đảng bộ Tổng Công ty nói riêng và của tập thể cán bộ nhân viên VNCC nói chung bởi chúng ta có hạt nhân là Ban chấp hành quy tụ những cá nhân xuất chúng và đầy nhiệt huyết, chúng ta có những Đảng viên ưu tú, và quan trọng nhất là chúng ta có đội ngũ quần chúng đông đảo, tinh nhuệ.

Đảng bộ và tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.