Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 05 tháng 9 năm 2013, tại phòng họp tầng 7 Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã diễn ra buổi họp Giao ban sản xuất tháng 9 năm 2013.

Sáng 05 tháng 9 năm 2013, tại phòng họp tầng 7 Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO đã diễn ra buổi họp Giao ban sản xuất tháng 9 năm 2013.

Tham dự buổi họp có Ban Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại buổi họp, Ông Lê Minh Hoàng – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính đã công bố Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc. Theo đó:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Anh – Thạc sỹ, Kỹ sư Tự động hoá, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

2. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Minh – Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

 

TNB_46_13_1_coninco

Ông Nguyễn Huy Anh (thứ hai từ trái qua) và Ông lê Thanh Minh (thứ tư từ trái qua) nhận hoa và quyết định bổ nhiệm

Như vậy, Ban Tổng Giám đốc của CONINCO hiện nay có 11 thành viên, gồm Ông Nguyễn Văn Công giữ chức vụ Tổng Giám đốc, 10 Phó Tổng Giám đốc gồm: Ông Nguyễn Huy Anh, Ông Nguyễn Lương Bình, Ông Phan Ngọc Cương, Ông Nguyễn Đình Đào, Ông Hà Minh, Ông Lê Thanh Minh, Ông Nguyễn Đăng Quang, Ông Lê Ngọc Quang, Ông Nguyễn Hữu Trường, Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (xếp theo thứ tự abc). Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, Công ty liên tục kiểm tra, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bằng cách luân chuyển và bổ nhiệm mới cán bộ.

Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013: Tổng doanh thu của CONINCO đạt 90,59% kế hoạch  năm và xấp xỉ bằng lợi nhuận cả năm 2012.

Theo Coninco.com.vn