Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng(Incosaf) thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng được tổ chức vào ngày 07/10/2014 tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội như sau:   1. Tổng số lượng cổ […]

Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng(Incosaf) thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng được tổ chức vào ngày 07/10/2014 tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội như sau:

 

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 283.300 cổ phần
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 12
    Trong đó:  Tổ chức: không          Cá nhân: 12     
5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 625.000 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 12
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 625.000 cổ phần
8. Giá đặt mua cao nhất: 10.300 đồng/cổ phần
9. Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
10. Giá đấu thành công cao nhất: 10.300 đồng/cổ phần
11. Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công bình quân: 10.239 đồng/cổ phần
13. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 07
      Trong đó:  Tổ chức: không      Cá nhân: 07      
14. Tổng số lượng cổ phần bán được: 283.300 cổ phần
      Trong đó, số cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: không
15. Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.900.830.000 đồng
16. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: từ 10/10/2014 đến ngày 20/10/2014