Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 06/10/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Sáng nay, ngày 06/10/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Tới dự Đại hội có ông Hà Mạnh Hoạt – Phó Vụ trưởng  Vụ Tổ chức cán bộ, ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng; các đồng chí chủ tịch, tổng giám đốc các công ty thành viên; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Công ty qua các thời kỳ cùng các cổ đông của Tổng công ty.

Theo báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 303 cổ đông đại diện cho 35.602.448 cổ phần chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã giới thiệu và thông qua danh sách các thành viên Ban Chủ tọa điều hành đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu phục vụ công tác bầu cử đồng thời thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình đại hội.

Ảnh: Ban Chủ tọa điều hành Đại hội gồm 5 thành viên.

Ảnh: Đại hội biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc, danh sách nhân sự các ban điều hành đại hội

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp và công bố quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết (đạt tỷ lệ 100% tán thành) thông qua điều lệ và tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS quý 4/2016 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016. Theo đó, sau khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, công ty cổ phần tiếp tục kế thừa hình ảnh nhận diện thương hiệu, cơ sở vật chất, lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam để phát triển Tổng Công ty bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 5 thành viên: ông Thân Hồng Linh, ông Trần Đức Toàn, ông Trần Bình Trọng, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, ông Nguyễn Lâm Cường.

Và bầu Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên: bà Cung Lan Khanh, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, ông Lê Anh Dũng.

Ảnh: Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tại đại hội, ngay trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Quản trị mới đã bầu ông Thân Hồng Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Cung Lan Khanh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm ông Trần Đức Toàn giữ chức Tổng Giám đốc.

Ảnh: Ông Thân Hồng Linh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ảnh: Ông Trần Đức Toàn được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc

Ảnh: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt đại hội

Các thành viên Ban lãnh đạo mới đã ra mắt trước toàn thể đại hội. Đại diện cho các thành viên Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Tổng Công ty, ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu: “…Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cục – vụ – viện, cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cổ đông, cảm ơn các các thế hệ lãnh đạo, CBCNV Tổng Công ty qua các thời kỳ đã xây dựng lên một VNCC vững mạnh ngày hôm nay. Ban lãnh đạo mới nhận thức rõ được sứ mệnh và trách nhiệm của mình và cam kết sẽ kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh tri thức để xây dựng và phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời luôn luôn quan tâm đến lợi ích người lao động và phấn đấu giữ vững thương hiệu VNCC trên thị trường Tư vấn xây dựng”

Ảnh: Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại ĐH

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội do ông Nguyễn Bá Minh thay mặt Ban thư ký trình bày tại đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định, đại hội đã hoàn thành những nội dung và chương trình làm việc đề ra, xem xét những quyết định quan trọng và bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.  

Đại diện Bộ Xây dựng, ông Hà Mạnh Hoạt – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty VNCC đã thành công tốt đẹp. Trong lời phát biết chúc mừng, ông nhấn mạnh: chuyển đổi từ mô hình tổng công ty nhà nước sang công ty cổ phần, Tổng Công ty VNCC sẽ bước sang một giai đoạn mới, đây là động lực và cơ hội phát triển cho Tổng Công ty nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức, phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của công việc, của thị trường, của nguồn nhân lực… Bộ Xây dựng hiện đang nắm cổ phần chi phối tại Tổng Công ty – CTCP nên Bộ sẽ cùng với Ban lãnh đạo mới của Tổng Công ty ngoài việc đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất, kinh doanh có lãi còn phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho cuộc sống của người lao động sau khi cổ phần hóa.

Ảnh: Ông Hà Mạnh Hoạt – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng 

Ảnh: Ông Phạm Văn Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thị Duyên gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên các Cục – Vụ – Viện trong Bộ Xây dựng, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng Công ty nhiệm kỳ vừa qua cùng toàn thể các CBCNV Tổng Công ty đã chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ để Hội đồng thành viên cùng Ban lãnh đạo nhiệm kỳ qua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong lời chia sẻ chân thành trước đại hội, bà cho biết: mặc dù nghỉ kết thúc nhiệm kỳ, chuyển qua tham gia các công tác mới, dù ở bất cứ cương vị nào, với vai trò là một cổ đông, là một thành viên của VNCC, bà sẽ vẫn luôn góp sức, cống hiến vào sự phát triển của Tổng Công ty.

Như vậy, sau 61 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) sẽ chính thức chuyển mô hình quản lý từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang hoạt động theo mô hình cổ phần hoá và tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy thế mạnh để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNCC trong thời kỳ mới.

 

Một số hình ảnh tại đại hội:

Ảnh: Ông Trần Bình Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ảnh: Ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ảnh: Đội văn nghệ VNCC mang đến Đại hội những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng và tập luyện trong 2 tháng 

Ảnh: Thành viên Ban lãnh đạo mới chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội