Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2020, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP từ Bộ Xây dựng sang Tổng Công ty SCIC.

Cùng thực hiện chuyển giao phần vốn nhà nước tại Bộ Xây dựng đợt này còn có 3 đơn vị là: Tổng công ty Sông Đà-CTCP, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP và Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP.

Theo Biên bản chuyển giao được ký kết, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại 4 doanh nghiệp từ Bộ Xây dựng được chuyển giao về SCIC lần này là gần 6 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng SCIC và đề nghị SCIC tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp này ngày càng phát triển, qua đó gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thay mặt SCIC, Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng về SCIC. Đồng thời nhấn mạnh việc SCIC luôn thực hiện áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất gắn liền với việc phối hợp chặt chẽ với các cổ đông dựa trên các nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy.

Các doanh nghiệp từ Bộ Xây dựng sau khi được bàn giao sang SCIC sẽ được SCIC hỗ trợ tối đa từ các lợi thế của mình trong quản trị doanh nghiệp và khả năng hợp tác với các doanh nghiệp do SCIC quản lý.