Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 28/12/2018, Tổng công ty đã tổ chức lễ bổ nhiệm KS. Đường Tất Lương đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc của Văn phòng Kết cấu 2

Bài viết đang tiếp tục được cập nhật