Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Năm 2021 với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây tổn hại và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội trên cả nước, ngành xây dựng nói chung cũng như lĩnh vực tư vấn xây dựng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kế hoạch SXKD được xây dựng từ đầu năm dự kiến sản xuất trong điều kiện bình thường, với 12 tháng sản xuất liên tục, nhưng diễn biến dịch bệnh, thời gian giãn cách xã hội, dừng sản xuất đã chiếm gần ¼ thời gian của năm kế hoạch. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương điều hành, nỗ lực ứng phó với tình hình, linh hoạt chủ động duy trì sản xuất, tăng cường làm việc online, bố trí nhân lực trực sản xuất tối đa để hạn chế gián đoạn sản xuất và đồng thời quan tâm tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho CBCNV đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Tổng giá trị sản xuất: 1.774,4 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, bằng 92,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng giá trị doanh thu: 1.459,30 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 83,5% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh thu hợp nhất: 605 tỷ đồng, bằng 72,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng lợi nhuận: 67,34 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch, bằng 80,5% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận hợp nhất: 29 tỷ đồng, bằng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng tìm việc của Công ty mẹ – VNCC năm 2021 đạt 400,91 tỷ đồng, bằng 99,18 % so với năm 2020, đạt 103,33% kế hoạch; Giá trị sản xuất 312,27  đồng đạt 97,6% kế hoạch, bằng 96,32% năm 2020; Giá trị tiền về đơn vị làm CNDA 208,44 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch, bằng 87,9% năm 2020; Giá trị tiền chia thực tế cho đơn vị  177,91 tỷ đồng đạt 98,8% kế hoạch, bằng 86,54% năm 2020; Doanh thu đạt 217,15 tỷ đạt 92,01% kế hoạch, trong đó doanh thu tư vấn chiếm 193,54 tỷ đồng.

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, VNCC một mặt ổn định sản xuất đồng thời vẫn thể hiện vai trò chủ đạo đối với các công trình liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh tiếp nối từ năm 2020 với các đề tài nghiên cứu khoa học về bệnh viện dã chiến. Trong năm, VNCC đã tiếp nhận một số dự án nhà máy sản xuất vaccine, vừa ghi dấu ấn với các đối tác, với cộng đồng, vừa tăng cường năng lực thiết kế công trình công nghiệp…

Tổng công ty đã hoàn thành 90% các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021. Sản lượng tìm việc vượt kế hoạch đề ra, Giá trị tiền về đơn vị làm CNDA và tiền chia đến đơn vị đạt sát mức kế hoạch đề ra (lần lượt là 99,12% và 98,89% kế hoạch).

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp,  các đơn vị một mặt thích ứng linh hoạt để duy trì sản xuất, mặt khác vẫn nỗ lực trong công tác phát triển thị trường, tham gia tìm kiếm công việc mới và ký được các hợp đồng từ thi tuyển, đấu thầu. Đời sống cán bộ nhân viên cơ bản được đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 11,6 triệu đồng/tháng. Công tác thu hồi công nợ được quan tâm và thực hiện thường xuyên tại các đơn vị.

Công tác xây dựng hệ thống, quy trình được thực hiện với nhiều đổi mới tích cực trong năm 2021. Có thể nói, đến thời điểm này Hệ thống quy trình đã được phủ kín từ khâu chào giá đến ký kết và thực hiện hợp đồng. Với mục tiêu hướng tới việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tế sản xuất và đề xuất các phương án xử lý như đàm phán các điều khoản hợp đồng tốt hơn, kiểm soát công nợ, nghiệm thu, phân chia hợp đồng nội bộ rõ ràng, đầy đủ. Mặt khác, đây cũng là các bộ tài liệu hỗ trợ công tác đào tạo hướng dẫn các cán bộ chủ trì, chủ nhiệm mới.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực và những kết quả đạt được, quá trình hoạt động sản xuất nói chung vẫn gặp những khó khăn nhất định. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và mức giảm giá sâu giữa các doanh nghiệp tư vấn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ tập thể và cá nhân trong Tổng công ty.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm mới, giai đoạn 2021-2026. Tổng công ty cũng có những định hướng mới, mục tiêu mới cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, tích cực tìm kiếm công việc ngay từ đầu năm. Tập trung vào các dự án lớn với vai trò là Tổng thầu, đặc biệt là các dự án nhà ở phân khúc từ trung bình đến cao cấp, với các chủ đầu tư lớn… các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh của Tổng công ty như thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, các dự án về khách sạn, trường học…

Phát huy công tác phát triển thị trường, khách hàng mới song song với việc nâng cao năng lực trên các lĩnh vực tư vấn đối với công trình công nghiệp, cảng hàng không mà VNCC đã và đang triển khai, tiếp cận; nghiên cứu phát triển các mảng công việc mà thị trường có nhu cầu và phù hợp với thế mạnh của VNCC, tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài. Phát triển thương hiệu thông qua quảng bá hình ảnh Tổng công ty trên các tạp chí chuyên ngành.

Trước bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid còn phức tạp, khó khăn chưa hết. Nhưng với những chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế của Chính phủ cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên VNCC, Tổng Công ty VNCC tự tin vào một năm mới khởi sắc và thành công.