Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Tổng Công ty.

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ Công văn số 2349/BXD-TCCB ngày 18/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận công tác bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Xuân Hải – sinh ngày 19/9/1971 – Kỹ sư xây dựng, Giám đốc Văn phòng Kế cấu 2, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 19/5/2020.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh cùng ban lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chúc mừng ông Nguyễn Xuân Hải. Ban lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng và đặt kỳ vọng vào năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác trong quản lý điều hành sẽ giúp ông Nguyễn Xuân Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Nguyễn Xuân Hải phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong vai trò mới, bằng tinh thần trách nhiệm và chuyên môn của mình, cùng với Ban Giám đốc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể CBNV phát triển thương hiệu VNCC tiếp tục vững bước trong tương lai.