Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa phê duyệt đề xuất xây dựng thêm 143 trường học tại 10 quận nội thành theo đề xuất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Tính đến cuối năm 2013, toàn thành phố Hà Nội đã quy hoạch và dành hơn 1.600 ha đất xây dựng trường học. Riêng khu vực bốn quận nội đô, do quỹ đất hạn chế đến nay vẫn còn thiếu hơn 200.000 m2.

Trước đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã rà soát thống kê quỹ đất trong các quận nội thành. Trên cơ sở rà soát, Sở đã đề xuất các địa điểm đầu tư xây dựng trường học phù hợp với quy hoạch chung và kiến nghị thành phố giao UBND các quận triển khai quy hoạch chi tiết, tổ chức thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng.

Theo http://bizlive.vn