Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
Cảm hứng VNCC

Quá khứ là

nguồn cảm hứng

của tương lai

Chúng tôi gọi lịch sử hơn 60 năm là “di tích” của quá khứ, là nền tảng của hiện tại và là ”nguồn cảm hứng của tương lai”.

Đừng để LOD (Level of development)
của bản thân ngừng lại
chỉ vì hết trà
cafe
hay thuốc lá.

Bằng nguồn cảm hứng từ quá khứ, bằng lao động sáng tạo và tri thức,
đến lượt chúng ta để lại tri thức cho con cháu.

Sketch
THE FUTURE

Sáng tạo bền vững – Đừng giữ ý tưởng trong đầu.
Bản phác thảo ngày hôm nay sẽ là công trình của ngày mai.