Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en
Cảm hứng VNCC

Quá khứ là

nguồn cảm hứng

của tương lai

Chúng tôi gọi lịch sử hơn 60 năm là “di tích” của quá khứ, là nền tảng của hiện tại và là ”nguồn cảm hứng của tương lai”.

Đừng để LOD (Level of development)
của bản thân ngừng lại
chỉ vì hết trà
cafe
hay thuốc lá.

Các bạn hãy lao động, sáng tạo bằng 200% năng lực để
trên thực tế nó được thực hiện bằng 100% mong muốn.

KTS. Thân Hồng Linh

“…Tình hình công nghệ phát triển như thế này, chỉ 5
năm nữa các KTS và KS của ta buộc phải
đứng trước 2 lựa chọn:
#1. Đi học lại công nhân xây dựng để làm mô hình
tỉ lệ 1:1 tại công trường.
#2. Muốn làm tiếp phải bỏ vẽ CAD và học các
phần mềm mới để lập mô hình trên Cloud.”

KTS. Nguyễn Huy Khanh

Bằng nguồn cảm hứng từ quá khứ, bằng lao động sáng tạo và tri thức,
đến lượt chúng ta để lại tri thức cho con cháu.

Để tạo ra những thứ có vẻ bế tắc, phải chinh phục được sự bế tắc trong việc "hợp lý hóa" những sản phẩm sáng tạo. Sketch là lúc bạn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lúc thoải mái thể hiện ý tưởng.

Để tạo ra những thứ có vẻ bế tắc, phải chinh phục được sự bế tắc trong việc "hợp lý hóa" những sản phẩm sáng tạo. Sketch là lúc bạn nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lúc thoải mái thể hiện ý tưởng.

Sketch
THE FUTURE

Sáng tạo bền vững – Đừng giữ ý tưởng trong đầu.
Bản phác thảo ngày hôm nay sẽ là công trình của ngày mai.