Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

8

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Công ty CP VINCOM    

  Địa điểm:

  VINCOM 1 : 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN VINCOM 2:  Lô HH1, 114 Mai Hắc Đế , HBT, HN

  Quy mô:

  VINCOM 1: 22 tầng, 75.000m2 sàn; VINCOM 2:  25 tầng; 34.823m2 sàn  

  Thời gian:

  2001

 • Hạng mục:
  Công trình hỗn hợp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  DAĐT, TKCS, TKKT, BVTC, GSTG (KT, KC, CĐN, DT)

Dự án liên quan