Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

1

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức      

  Địa điểm:

  40 Tràng Thi-Hoàn Kiếm-HN

  Quy mô:

  300 giường, 11 tầng+ 2 hầm; 28.000m2 sàn

  Thời gian:

  2009

 • Hạng mục:

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  DAĐT, TKCS, TKKT, BVTC(KT, KC, CĐN, DT)

Dự án liên quan