Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

1

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  UBND tỉnh Thái Nguyên    

  Địa điểm:

  Thái Nguyên

  Quy mô:

  1000 giường, 178.052 m2 sàn

  Thời gian:

  2009

 • Hạng mục:
  Công trình Y tế

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm  DAĐT, TKCS, TKKT , BVTC (KT, KC, CĐN, DT)

Giải nhất PAKT

Dự án liên quan