Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sẽ ban hành quy trình chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong quý 1-2013

* Sẽ ban hành quy trình chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong quý 1-2013

(SGGP). – Ngày 16-1, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013, Bộ Xây dựng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013 sẽ là triển khai quyết liệt Nghị quyết 02/NQ-CP 2013 (NQ02) của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường bất động sản (BĐS), giải quyết nợ xấu. 

NQ02 nhằm giải quyết những vấn đề trọng yếu của thị trường BĐS, vì vậy, để triển khai hiệu quả NQ này trước hết cần làm tốt công tác rà soát lại toàn bộ các dự án. Trên thực tế, Bộ Xây dựng đã thành lập các đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ từ 7-2012 và đến nay đã có báo cáo của 58 tỉnh thành trên cả nước. Trong báo cáo tổng hợp trình Thủ tướng đã phân loại các dự án, bao gồm: dự án dừng, dự án tạm dừng và dự án điều chỉnh, cho phép tiếp tục triển khai. 

Về việc chuyển đổi dự án, NQ02 yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng ban hành quy trình thủ tục giải quyết cho các doanh nghiệp chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng kiến nghị, trong quý 1-2013, các địa phương phải ban hành xong quy trình thủ tục, với yêu cầu phải nhanh gọn nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp chuyển đổi. Chậm nhất là nửa cuối năm 2013, các dự án chuyển đổi phải được khởi động để có thể hoàn thành trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 

Về vấn đề nhà tái định cư (TĐC), trong NQ02 có chỉ đạo hạn chế tối đa đầu tư từ nguồn vốn ngân sách để đầu tư nhà TĐC nhưng cho phép dùng nguồn tiền ngân sách để mua lại các dự án nhà ở thương mại làm nhà ở TĐC có vị trí và giá cả, quy mô phù hợp. NQ02 còn cho phép Bộ Tài chính ứng trước tiền kế hoạch các năm sau để mua các dự án nhà ở xã hội. 

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương, các doanh nghiệp cần triển khai sớm chỉ đạo này của Chính phủ để người dân có lợi, nhà nước có lợi đồng thời khuấy động được một phân khúc thị trường nhà ở. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, dự kiến trong quý 1-2013, Chính phủ sẽ ban hành 2 nghị định quan trọng liên quan đến thị trường BĐS. Đó là Nghị định về chất lượng công trình xây dựng trong đó phân rõ từng loại vốn và tăng khả năng kiểm soát của các cơ quan nhà nước trong việc thẩm định chất lượng các công trình xây dựng. Đặc biệt, Nghị định phát triển nhà ở xã hội gắn với chiến lược nhà ở chuẩn bị được ban hành sẽ là công cụ, là hành lang pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời từng bước phá băng thị trường BĐS. 
B.QUYÊN