Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nghị định 73/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể 6 loại hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các mức phạt là cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

Nghị định 73/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể 6 loại hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các mức phạt là cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

 

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền

 

6 hành vi VPHC về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm: 1- Vi phạm quy định về kiểm toán năng lượng; 2- Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp; 3- Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; 4- Vi phạm quy định về nhãn năng lượng; 5- Vi phạm quy định về loại bỏ phương tiện, thiết bị; 6- Hành vi cản trở hoạt động công vụ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền do Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Bên cạnh đó, hành vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng do Bộ Xây dựng ban hành cũng sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Trong hoạt động vận tải, hành vi sử dụng phương tiện vận tải thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị đánh bắt thủy sản, máy móc nông nghiệp có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm lần thứ nhất thì bị phạt cảnh cáo. Trường hợp tiếp tục vi phạm sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo, đối với cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng, còn đối với tổ chức thì bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Nghị định cũng nêu rõ, mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như: Cố ý không loại bỏ các tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định; cố ý xây dựng mới tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp mà Thủ tướng Chính phủ quy định không được xây dựng; hay như hành vi nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với thiết bị, phương tiện vận tải.

Thanh tra chuyên ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải và cơ quan quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các cấp… là các cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPHC về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2011.

 

Theo : www.chinhphu.vn