Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Mời góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên […]

Mời góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc, Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án.”

Căn cứ hợp đồng thực hiện khoa học công nghệ số 22/HĐKHCN và 23/HĐKHCN: “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình. Phần 1 và Phần 2” Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam kính đề nghị Quý cơ quan/ chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn trong vòng 60 ngày để nhóm nghiên cứu tiêp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định.

Bản góp ý (theo biểu mẫu đính kèm) xin được gửi về:

– Trung tâm Khoa học Công nghệ Xây dựng và Môi trường, địa chỉ: Tổng công ty Tư

vấn xây dựng Việt Nam – CTCP, 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Hoặc người nhận và liên hệ trực tiếp: ThS. Bùi Thị Thanh Hà, Điện thoại: 0947722493,

Email: buithanhha.hau@gmail.com hoặc sondt@vncc.vn

File đính kèm:

Bieu mau gop y Phan 1

Bieu mau gop y Phan 2

Công van thu thap y kien gop y

20231115_VNCC Du thao TCVN x19650-1 202x(ISO 19650-1) – Lan 2

20231115_VNCC Du thao TCVN X19650-2_202X (ISO 19650-2)_Lan 2

Giấy mời Hội thảo :

1. Giấy mời hội thảo