Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en

Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

14/01/2020

Sáng nay, ngày 14 tháng 1 năm 2020, tại hội trường lớn VNCC, Tổng Công…

Chi tiết