Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en

Lập quy hoạch Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh

29/05/2017

Mới đây UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức…

Chi tiết