Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tổng Công ty VNCC tuyển dụng: 02 kỹ sư điện; 02 kỹ sư nước; 02 kỹ sư điều hòa không khí.

08/07/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Do mở  rộng công tác sản xuất kinh doanh, Tổng công…

Chi tiết