Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021

29/01/2021

Năm 2020, những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu…

Chi tiết

Gặp mặt cán bộ hưu trí VNCC nhân dịp Xuân Tân Sửu – 2021!

28/01/2021

Đến hẹn lại gặp, cứ vào dịp cuối năm, Tổng Công ty VNCC lại tổ…

Chi tiết