Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Contact Info

Marketing & Business Development Department

6th Floor in VNCC Head Office

Head Office

243 De La Thanh Rd, Lang Thuong Ward, Dong Da District, HaNoi City

vanthu@vncc.vn

Hochiminh City Branch

Fl 7 - HUD Tower at 159 Điện Biên Phủ St, 15 District, Bình Thạnh Ward, HCM City

vanthuvnccsaigon@gmail.com

Construction Consultant Center (Branch)

No 7/9B Nguyễn Thị Minh Khai Street, 1st Ward, HCM City

vanthuvnccsaigon@gmail.com

Tell Us What You Think

200 k tự còn lại