Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Theo đó, các dự án phải xin giấy phép quy hoạch là dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, tại khu vực đô thị chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 hoặc quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500; hoặc đã có quy hoạch […]

Theo đó, các dự án phải xin giấy phép quy hoạch là dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, tại khu vực đô thị chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 hoặc quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500; hoặc đã có quy hoạch 1/5000, 1/2000 được duyệt nhưng chưa đủ điều kiện lập quy hoạch chi tiết; dự án đầu tư công trình riêng lẻ tại khu đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở của hộ gia đình; dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực có quy hoạch chi tiết nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc chỉ tiêu sử dụng đất.

 

 

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch không quá 45 ngày làm việc. UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch.

 

PV