Khách sạn Mipec Nha Trang

Khách sạn Mipec Nha Trang

Chủ đầu tư                  

Công ty cổ phần Hoá dầu Quân đội - MIPEC

Địa điểm                     

62 đường Trần Phú , phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô                                  

28 tầng nổi, 1 tầng hầm. GFA 36.000 m2;

Thời gian thực hiện     

Từ tháng 05/2012

Công việc đảm nhiệm

TKCS, TKKT, TKBVTC (KC)