Công trình hỗn hợp và nhà ở để bán (Quang An Tower)

Công trình hỗn hợp và nhà ở để bán (Quang An Tower)

Chủ đầu tư                  

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil

Địa điểm                     

Số 2 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Quy mô                                    

25 tầng nổi + 5 tầng hầm;  130.210m2 sàn

Thời gian thực hiện     

2014

Công việc đảm nhiệm

DAĐT, TKCS, TKKT, BVTC (KC)