Bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Thời gian:

8 giờ 30 ngày 14 tháng 6 năm 2016

Địa điểm:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội