Khu biệt thự sinh thái Xum Villa

Khu biệt thự sinh thái Xum Villa

Chủ đầu tư                  

Tư nhân

Địa điểm                     

Lương Sơn, Hòa Bình

Quy mô                      

3ha

Thời gian thực hiện     

2012-2013

Công việc đảm nhiệm   

Quy hoạch chi tiết 1/500