Khu du lịch sinh thái Tam Đảo (Tam Đảo Resort)

Khu du lịch sinh thái Tam Đảo (Tam Đảo Resort)

Chủ đầu tư                  

Công ty TNHH Thanh Tùng

Địa điểm                     

Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô                      

37,8 ha

Thời gian thực hiện     

2012-2013

Công việc đảm nhiệm   

Quy hoạch chi tiết 1/500