Tuyến đường Đông Khê 2 – Giai đoạn 1

Tuyến đường Đông Khê 2 – Giai đoạn 1

Chủ đầu tư                  

UBND quận Ngô Quyền – Hải Phòng

Địa điểm                     

quận Ngô Quyền – Hải Phòng

Quy mô                      

21 ha

Thời gian thực hiện     

2012-2013

Công việc đảm nhiệm   

Thiết kế hạ tầng kĩ thuật, TKCS