Dự án TB/09

Dự án TB/09

Chủ đầu tư                  

Tổng Cục 5 – Bộ Công An

Địa điểm                     

Thạch thất, HN

Quy mô                      

75 ha

Thời gian thực hiện     

2013

Công việc đảm nhiệm   

QHCT 1/500