Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Nam đường vành đai III

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Nam đường vành đai III

Tên dự án :

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Nam đường vành đai III

Chủ đầu tư :

Công Ty cổ phần Bitexco

Địa điểm :

phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt – Huyện Tanh Trì Hà Nội

Quy mô : 90 HA

Thời gian thực hiện : 2012

Công việc thực hiện :

Lập và điều chỉnh dự án đầu tư