Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Huyện Ba Vì - Giai đoạn I

Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Huyện Ba Vì - Giai đoạn I

Chủ đầu tư                  

Sở Y tế Hà Nội

Địa điểm                     

huyện Ba Vì- HN

Quy mô                        400 giường

Thời gian thực hiện      2012

Công việc đảm nhiệm

TK BVTC, TDT