Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam cung cấp các dịch vụ sau:

a, Tư vấn đầu tư và xây dựng, tổng thầu tư vấn kể cả hình thức EPC các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các loại công trình khác bao gồm các dịch vụ:

     1. Lập và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng.

     2. Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án.

     3. Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn.

     4. Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

     5. Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc.

     6. Lập định mức xây dựng, lập đơn giá xây dựng công trình.

     7. Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

     8. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

     9. Tư vấn đấu thầu.

     10. Quản lý dự án xây dựng;

     11. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

     12. Kiểm định chất lượng công trình; thí nghiệm đất, đá, nước, nền, các loại cọc móng công trình và vật liệu xây dựng;

     13. Khảo sát xây dựng công trình; khảo sát đo đạc; đo vẽ bản đồ địa hình; đo lún, đo độ nghiêng, đo độ dịch chuyển và định vị công trình.

     14. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

     15. Đánh giá tác động môi trường, điều tra xã hội học về đô thị và các công trình xây dựng;

     16. Tư vấn thiết kế đường dây, trạm biến áp đến 220KV, hệ thống điện, âm thanh, thông tin, điện thoại, hệ thống điều khiển tòa nhà, hệ thống thông gió cấp nhiệt và điều hòa không khí, xử lý môi trường khí, khảo sát đo đạc hệ thống chống sét, hệ thống Gas.

     17. Tư vấn thiết kế hệ thống báo cháy, chữa cháy và thiết bị bảo vệ.

     18. Tư vấn thiết kế phòng chống mối cho các công trình xây dựng.

     19. Thiết kế hệ thống thông tin đối với công trình thông tin liên lạc, Bưu chính viễn thông.

     20. Tư vấn thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong và ngoài nhà, xử lý nước thải, chất thải rắn.

     21. Tư vấn xây dựng các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

     22. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000.

     23. Thiết kế và thi công trang trí nội, ngoại thất, xử lý nền móng các loại công trình.

b, Thi công xây lắp công trình; thi công khai thác nước ngầm

c, Kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp và vệ sinh môi trường.

d, Đầu tư, kinh doanh trái phiếu, cổ phiếu và các chứng chỉ có giá khác.

e, Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực tư vấn xây dựng và cấp chứng nhận đào tạo các lĩnh vực tư vấn xây dựng.

f, Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và triển khai công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc xây dựng.

g, Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.