Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Đoan Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty