Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng

27.06.2016 |Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Tân Cảng như sau:

Read more >>