Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en

projects

6

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư:

  Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

  Địa điểm:

  TP Đà Nẵng

  Quy mô:

  49 tầng nổi + 2 tầng hầm; 171.762m2 sàn

  Thời gian:

  2016

 • Hạng mục:
  Công trình hỗn hợp

Chi tiết

Công việc đảm nhiệm:

TVNN: Atkin China Limited

VNCC: TKKT, BVTC (KT, KC, CĐN, DT)

 

 

Dự án liên quan