Menu Phiên bản cũ
Menu
vi / en
Close
vi / en

Talk 10: “Sự thông thái bản địa” của Kiến trúc Việt Nam

23/03/2018

Sáng 23/3 tại Hội trường trụ sở VNCC, Tổng công ty đã tổ chức buổi…

Chi tiết