Nhà Quốc Hội

Trung tâm Hội nghị quốc gia

Vinhomes Times City Park Hill

Trường Đại học Thủy Lợi

Khách sạn Crowne Plaza Viêng - Chăn

Khu Ngoại giao đoàn

Khu đô thị Bắc An Khánh - Giai đoạn II

Khu phức hợp Vinhomes Bason - TP Hồ Chí Minh

Tháp Vinhomes Landmarks - TP Hồ Chí Minh

Khu sân golf và Khu dưỡng quốc tế FLC Sầm Sơn

Tổng Công ty trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Kiến trúc 3 và Chi nhánh Tư vấn giám sát và QLDA

Ngày 7/6/2017, Tổng Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc:

Theo quyết định số 113/QĐ-VNCC, bà Lê Thị Loan, Thạc sĩ / Kỹ sư kinh tế xây dựng – cán bộ Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án kể từ ngày 18/5/2017.

Theo quyết định số 164/QĐ-VNCC, bà Trần Phương Lan, kiến trúc sư văn phòng Kiến trúc 3 giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 3 kể từ ngày 1/6/2017.

Theo quyết định số 163/QĐ-VNCC, ông Trần Hoàng San, kiến trúc sư văn phòng Kiến trúc 3 giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 3 kể từ ngày 1/6/2017.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thân Hồng Linh đã trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, chúc các đồng chí trên cương vị mới phát huy năng lực, hoàn nhiệm vụ và trọng trách được phân công, đáp ứng sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các cán bộ trong đơn vị.