Nhà Quốc Hội

Trung tâm Hội nghị quốc gia

Vinhomes Times City Park Hill

Trường Đại học Thủy Lợi

Khách sạn Crowne Plaza Viêng - Chăn

Khu Ngoại giao đoàn

Khu đô thị Bắc An Khánh - Giai đoạn II

Khu phức hợp Vinhomes Bason - TP Hồ Chí Minh

Tháp Vinhomes Landmarks - TP Hồ Chí Minh

Khu sân golf và Khu dưỡng quốc tế FLC Sầm Sơn

Giấy ủy quyền - kèm theo Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Mẫu Giấy ủy quyền - Kèm theo Thông báo về việc về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần